Platforma udržitelného rozvoje

Máte zájem o zapojení do práce PUR?

Vize vzdělávání k další diskusi

vize cz web 00000002V rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje se ve čtvrtek 4. června uskutečnila v prostorách Era světa konference Vize vzdělávání: brána debatě otevřená. Cílem akce bylo rozvinout partnerskou debatu o podobě vzdělávání pro společnou budoucnost mezi širokým spektrem společenských aktérů: zástupci soukromého sektoru, akademické obce, státní správy a nevládních neziskových organizací.

Jako podklad pro diskusi sloužil dokument Vize vzdělávání pro Česko, který je výsledkem spolupráce zástupců akademické sféry a více než desítky nevládních neziskových organizací (environmentálních a rozvojových). Dokument ukazuje sdílenou představu o tom, jak by vzdělání v budoucnosti (a pro budoucnost) v naší zemi (a naší země) mělo vypadat. Tato Vize vzdělávání pro Česko je složena ze čtyř základních oblastí, jež by měly sloužit jako základní rámec pro vzdělávání na všech úrovních; ty jsou rozvedeny do několika kompetencí navržených pro každou z těchto oblastí.

18279610549 03340e1d3e zK tématu vzdělávání diskutovalo v průběhu konference přibližně sedmdesát účastníků z různých sfér společenského života. Jejich názory jsme vyslechli nejprve v rámci panelové diskuse za účasti Rut Bízkové, předsedkyně Technologické agentury ČR; Miloše Rathouského ze Svazu průmyslu a dopravy ČR; Břetislava Svozila, ředitele základní školy v Deblíně a Jiřího Kulicha, ředitele Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory. Následoval odpolední workshop, kde účastníci mohli vyjádřit vlastní pohled na témata představená v dopolední diskusi a zpracovat své návrhy a postupy řešení týkající se otázek budoucnosti vzdělávání v ČR.

Rádi bychom, jako autoři dokumentu Vize vzdělávání pro Česko, i nadále pokračovali v debatě o podobě vzdělávání za účasti nejrůznějších zainteresovaných stran, a následně pak spolu s těmito partnery prosazovali téma vzdělávání v odborném, politickém i veřejném diskursu. Chceme se tak pokusit překročit hranice stávající společné vize několika organizací a formulovat sdílenou celospolečenskou představu o vzdělávání, která by mohla být základem strategie vedoucí ke konkrétním změnám. V dialogu o této široké vizi uvítáme co nejširší spektrum názorů, a nabízíme VŠEM možnost vyjádřit se v anketě, která je dostupná zde. Za případné vyplnění těchto několika málo dotazů předem děkujeme!

Zájemcům nabízíme materiály z akce Vize vzdělávání: brána debatě otevřená pro informaci či ke stažení:

Videozáznamy:

Zápis konference v bodech

Dokument Vize vzdělávání pro Česko


Fotodokumentace

Anketa mapující názory a potřeby aktérů ve vzdělávání (viz též výše)

Akce byla pořádána ve spolupráci Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS) a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze. Dále se podíleli: Člověk v tísni, o. p. s. – program Varianty, EDUin, o. p. s., Glopolis, o. p. s., Informační centrum OSN v Praze, NaZemi, Sdružení TEREZA, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory (SEVER), Zelený kruh. Akce je realizována v rámci sub-grantu evropského projektu DEEEP financovaného Evropskou unií a s přispěním České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR, s finanční podporou TA ČR.

image001

 

 

STUŽ | RVUR 

Stránky zabezpečuje Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)     CC-BY-SA