Platforma udržitelného rozvoje

Máte zájem o zapojení do práce PUR?

Anketa k Vizi vzdělávání

image001Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy si Vás dovoluje oslovit s anketou, která je realizovaná v rámci projektu České rozvojové agentury Vzdělávání ke sdílené odpovědnosti: klíčové kompetence globálního občana. Cílem ankety je shromáždit názory a požadavky na vzdělání od co nejširšího spektra českých společenských aktérů a podpořit tak veřejnou debatu o tomto tématu. Budete mít možnost formulovat vlastní představu o dobrém vzdělávání, následně budete mít možnost se vyjádřit ke společné vizi vzdělávání (Vize vzdělávání je dokument, který vznikl na základě konsensu českých nevládních organizací). Anketu najdete zde.

STUŽ | RVUR 

Stránky zabezpečuje Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)     CC-BY-SA