Platforma udržitelného rozvoje

Máte zájem o zapojení do práce PUR?

Informace o výboru pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji

Informace k datu 19. 2. 2015

Počet zasedání: 3 (22. 9. a 17. 10. 2014, 6. 1. 2015)

Počet členů a členů výboru: 13 (pozn. výbor v současné době pracuje na meziresortní bázi v souvislosti s přípravou pozic ČR k post-2015 procesu, plánováno je jeho rozšíření o další aktéry v roce 2015)

Předsedkyně: Anna Kárníková (ÚV)

Seznam členek a členů:

 • Helena Čížková (MZV)
 • Luboš Dubovský (SEZ ÚV)
 • Jindřich Fryč (MŠMT)
 • Viktor Havlice (MPO)
 • Jiří Jungr (MZe)
 • Jiří Muchka (MZV)
 • Eva Němečková (MPSV)
 • Zdeněk Pagáč (MF),
 • Karin Pavone (MZV)
 • Lukáš Pokorný (MŽP)
 • Norbert Schellong (MZd)
 • Vít Sedmidubský (MD)
 • Veronika Stromšíková (MZV)

Stálí hosté:

 • Candida Horňáková (MZV)
 • Michal Broža (IC OSN Praha)
 • Petr Lebeda (Glopolis, o.p.s.)
 • Martin Kubeček (MZV)

Dosavadní výstupy:

 • příprava Kulatého stolu Priority rozvoje ČR (22. 1. 2015)
 • informace o průběhu přípravy a vyjednávání Sustainable Development Goals, resp. agendy post-2015

Plán činnosti pro roky 2015-2016:

 • podílení se na přípravě materiálů k Ministerial Council Meeting OECD (červen 2015)
 • příprava na UN Summit for Adoption of Post-2015 Development Agenda (9/2015)

 

STUŽ | RVUR 

Stránky zabezpečuje Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)     CC-BY-SA