Platforma udržitelného rozvoje

Máte zájem o zapojení do práce PUR?

Informace o výboru pro krajinu vodu a biodiverzitu

Informace k datu 19. 2. 2015

Počet zasedání: 3 (12. 11. 2014, 15. 1. 2015, 12. 2. 2015)

Počet členů výboru: 24

Předseda: Ing. Vladimír Dolejský (MŽP)

Seznam členek a členů:

 • RNDr. Jiří Bendl, CSc. (Úřad vlády)
 • Ing. Vladimír Dolejský (MŽP-NM)
 • Mgr. Jan Dušek (Beleco)
 • prof. Ing. Josef Fanta (České Budějovice)
 • Ing. Jan Gallas (MZe)
 • doc. RNDr. Jakub Hruška (ČGS)
 • prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
 • Ing. Jiří Klápště (MŽP)
 • Ing. Karel Kříž (ČSOP Vlašim)
 • Ing. arch. Věra Kučová (NPÚ)
 • Ing. Josef Nistler (MŽP)
 • Ing. Martina Pásková, Ph.D. (UHK)
 • PaedDr. Josef Rydlo (MŠMT)
 • doc.Dr. Ing. Alena Salašová (Mendelova univerzita)
 • Ing. Klára Salzmann, Ph.D. (ČKA Praha)
 • Ing. Tomáš Sklenář (MMR)
 • prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. (ČZU Praha)
 • RNDr. Jiří Stonawski (LČR)
 • Ing. arch. Martin Stránský (CENELC)
 • prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. (Univerzita Palackého)
 • PhDr. Vladimír Špidla(Úřad vlády)
 • Mgr. Veronika Vilímková (MŽP)
 • doc. Ing. Karel Vrána, CSc. (ČVUT)
 • Ing. Václav Zámečník (ČSO).

Dosavadní výstupy:

 • Diskuse nad stavem Evropské úmluvy o krajině (EÚoK), případná revize, implementace, mezioborová spolupráce a příprava konference ke krajině (12. 3. 2015 Lichtenštejnský palác).
 • Pozměňovací návrhy Senátu snižující ochranu půdy
 • Plán činnosti výboru:

zpracování vize krajiny – 30. 6. 2015

zpracování podkladů ke krajinné politice – 31. 12. 2015

návrh implementace Implementace EÚoK – 31. 12. 2015

SWOT analýza současného stavu krajiny

řešení koncepčních otázek územní ochrany a územního rozvoje z hlediska kvality krajiny

zpracování návrhu dlouhodobé integrované meziresortní spolupráce

prověření tematických priorit podporovaných z veřejných prostředků z hlediska krajiny

přizpůsobení uživatelské infrastruktury krajiny přírodním podmínkám

zajištění obnovy ekologické infrastruktury krajiny v kontextu jejích kulturně- historických hodnot

zabývat se implementací zelené infrastruktury ¨

zajištění účinné spolupráce vlastníků, správců a uživatelů krajiny, včetně zpřesnění odpovědnosti a kompetencí dalších aktérů (samosprávy a státní správy)

zajištění účasti veřejnosti na dalším rozhodování o krajině

 

STUŽ | RVUR 

Stránky zabezpečuje Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)     CC-BY-SA