Platforma udržitelného rozvoje

Máte zájem o zapojení do práce PUR?

Informace o výboru pro socioekonomický rozvoj

Informace k datu 19. 2. 2015
Počet setkání: 3 (24. 11. a 15. 12. 2014, 19. 1. 2015)

Počet členů výboru: 20 + 2 hosté

Předseda/kyně výboru: Pavel Mertlík (Škoda Auto Vysoká škola)

Místopředseda/kyně výboru: Aleš Chmelař (Úřad vlády)

Členky a členové výboru:

 • Pavel Mertlík (BIVŠ)
 • Vladimír Kváča (MMR)
 • Jaroslav Vomastek (MPO)
 • Martin Švolba (MŽP)
 • David Prušvic (MF)
 • Aleš Chmelař (ÚV)
 • Jan Procházka (NERV)
 • Jiří Nekovář (NERV)
 • David Münich (NERV)
 • Petr Zahradník (NERV)
 • Pavel Kysilka (NERV)
 • Drahomíra Dubská (ČSÚ)
 • Jaroslav Staněk (ASO)
 • Martina Pásková (Zelený kruh)
 • Miroslav Hájek (ČZU)
 • Martin Pělucha (VŠE)
 • Jaroslav Šulc (ČMKOS)
 • Jan Žůrek (ČPRUR)
 • Anna Kárníková (OUR)
 • Zbyněk Machát (OUR)

Stálí hosté:

 • Ivo Kaplán (Rada evropských federalistů)
 • Jakub Rudý (OUR)

Dosavadní výstupy:

 • práce na přehledu nástrojů pro kvalitativní měření úrovně dosaženého blahobytu: Well Being Framework (OECD) a možnosti jeho implementace

Plán činnosti výboru:

 • spolupráce na formulování dlouhodobé vize ČR s horizontem roku 2030 a dále
 • analýza tvorby, managementy a realizace veřejných politik
 • problematika společensky odpovědných veřejných zakázek
 • vyhodnocení a stavu přípravy zákona o sociálním podnikání a nastavení podpory sociálního podnikání v rámci nového programového období 2014–2020 z hlediska diverzity jejich zaměření
 • analýza demografických trendů a jejich vlivů na strukturu populace a povahu hospodářství a dopadů na sociální a zdravotní péče
 • analýza vztahu vzdělávacího systému a sociální stratifikace
 • spolupráce s výborem pro udržitelnou energetiku na tématu čistá mobilita a internalizace externích škod v dopravě
 • zhodnocení možností vývoje českého hospodářského modelu a scénáře alternativního vývoje

 

STUŽ | RVUR 

Stránky zabezpečuje Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)     CC-BY-SA