Platforma udržitelného rozvoje

Máte zájem o zapojení do práce PUR?

Informace o výboru pro strategické řízení, analýzy a implementaci principů UR

Informace k datu 19. 2. 2015

Počet setkání: 1 x výbor (13. 11. 2014), 1x Pracovní skupina pro principy a indikátory UR (28. 1. 2015)

Počet členů a členek výboru: 33

Předseda/kyně výboru: Bedřich Moldan (Centrum pro otázky životního prostředí UK)

Místopředseda/kyně výboru: David Škorňa (MMR)

Členky a členové výboru:

 • Bedřich Moldan (COŽP)
 • David Škorňa (MMR)
 • Pavlína Kulhánková (MPO)
 • Karin Pavone (MZV)
 • Anna Pasková (MŽP)
 • Pavla Žáčková (MMR)
 • Lukáš Pítr (MF)
 • Iva Ritschelová (ČSÚ)
 • Jan Žůrek (ČPRUR)
 • Jakub Fischer (VŠE)
 • Petr Lebeda (MF)
 • Ondřej Pašek (Zelený kruh)
 • Pavel Šremer (STUŽ)
 • Petr Zahradník (NERV)
 • Marie Petrová (MŽP)
 • Petr Švec (NSZM)
 • Tomáš Hák (COŽP UK)
 • Jan Kovanda (COŽP UK)
 • Martin Potůček (FSV UK)
 • Pavel Nováček (UPOL)
 • Jiří Schwarz (NERV)
 • Ivan Duškov (MZdr)
 • Jiřina Svitáková (MPSV)
 • Luděk Sosna (MD)
 • Petr Černíkovský (MŠMT)
 • Jana Menšíková (MV)
 • Josef Tabery (MZE)
 • Tomáš Bezouška (Asociace krajů)
 • Ondřej Mátl (SMO)
 • Jaroslav Šulc (ČMKOS)
 • Igor Hartman (TA ČR)
 • Helena Čížková (MZV)
 • Jan Kára (MZV)
 • Anna Kárníková (OUR)
 • Zbyněk Machát (OUR)

Plán činnosti výboru:

 • Analýza sektorových a dalších relevantních strategií s ohledem na priority rozvoje ČR včetně identifikace „úzkých míst“ rozvoje.
 • Vytvoření síťové analýzy aktérů pro relevantní oblasti.
 • Zpracování dodatečných analýz k úzkým místům včetně identifikace koridorů rozvoje (alternativní scénáře)
 • Sestavení přehledu principů udržitelnosti a konkrétních nástrojů k jejich aplikaci (národní, municipální úroveň).
 • Analýza globálních a evropských megatrendů (kontextualizace rozvoje ČR).
 • Návrh systému monitorování pokroku ČR v oblasti priorit rozvoje (včetně aplikace
 • Well-Being Framework OECD v ČR).
 • Vytvoření systému řízení strategií s ohledem na výše zmíněné principy a spolupráce se strategickými útvary ministerstev.

 

STUŽ | RVUR 

Stránky zabezpečuje Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)     CC-BY-SA