Platforma udržitelného rozvoje

Máte zájem o zapojení do práce PUR?

Informace o výboru pro udržitelné municipality

Informace k datu 19. 2. 2015

 

Počet zasedání: 3 (21. 10. a 16. 12. 2014, 10. 2. 2015)

Počet členů výboru: 17 + 2 hosté

Předseda: Petr Švec (Národní síť Zdravých měst)

Místopředseda: Dan Jiránek (Svaz měst a obcí)

Seznam členek a členů:

 • Ivo Bělonohý (Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s.)
 • Yvonna Gailly (Ekologický institut Veronika)
 • Tomáš Hák (Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy)
 • Martin Hyský (kraji Vysočina)
 • David Koppitz (Ministerstvo pro místní rozvoj)
 • Marie Kostruhová (Ministerstvo vnitra)
 • Jiří Krist (Národní síť Místních akčních skupin ČR)
 • František Kubeš (Ministerstvo pro místní rozvoj)
 • Miroslav Kundrata (Nadace Partnerství)
 • Pavlína Kulhánková (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
 • Pavel Nováček (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Marie Petrová (Ministerstvo životního prostředí)
 • Martin Říha (Společnost pro trvale udržitelný život)
 • Jan Sedláček (Sdružení místních samospráv)
 • David Šátek (Ministerstvo financí)
 • Martin Šimáček (ÚV - Agentura pro sociální začleňování)
 • Alena Šteflová (WHO)

Dosavadní výstupy:

 • zapojení Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 jako pracovní součásti Výboru
 • zahájení práce na přehledu nástrojů pro dosahování udržitelnosti na úrovni municipalit

Plán činnosti pro roky 2015-2016:

 • vytvořit fungující modul provazeb národních priorit s cíli municipalit
 • zveřejnit přehledy systematických nástrojů pro udržitelné municipality
 • definovat vztahy mezi harmonizovanými nástroji pro udržitelné municipality
 • přispět ke zpracování certifikované metodiky hodnocení udržitelného rozvoje na úrovni municipalit

STUŽ | RVUR 

Stránky zabezpečuje Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)     CC-BY-SA