Platforma udržitelného rozvoje

Máte zájem o zapojení do práce PUR?

Informace o výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji

Informace k 19. 2. 2015

Počet zasedání: 2 (25. 11.2014, 13. 1. 2015)

Počet členů výboru: 17 + 2 hosté

Předseda: Jan Zikl (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

Místopředseda: Tomáš Kažmierski (Ministerstvo životního prostředí), Jiří Kulich (Centrum ekologických středisek PAVUČINA)

Seznam členů:

 • Jana Harmanová (Krajský úřad Moravskoslezského kraje)
 • Dana Kapitulčinová (Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy)
 • Dita Villaseca B. Kubíková (Ministerstvo zahraničních věcí)
 • Karla Mališová (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy)
 • Dana Moravcová (OMEP)
 • Josef Morkus (Ministerstvo pro místní rozvoj)
 • Jakub Stárek (Ministerstvo financí)
 • Miroslav Novák (Ministerstvo životního prostředí)
 • Jana Dlouhá (Společnost pro trvale udržitelný život)
 • Petr Daniš (Sdružení TEREZA)
 • Petra Skalická (Člověk v tísni, Glopolis)
 • Stanislav Štech (Univerzita Karlova)
 • Luděk Tesarčík (Asociace krajů)

Stálí hosté: Simona Kratochvílová (ÚV), Martin Profant (AV ČR, v. v. i..)

Dosavadní výstupy:

 • vytvoření stanoviska a usnesení k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR pro léta 2015-2020, na jehož základě bylo vzdělávání k udržitelnému záměru do Dlouhodobého záměru doplněno, účast v meziresortním připomínkovém řízení

Plán činnosti pro roky 2015-2016:

 • vydání doporučení ke způsobu strategického ukotvení vzdělávání k udržitelnému rozvoji ve vzdělávacích dokumentech a postoupení relevantním institucím
 • přehled o financování vzdělávání k udržitelnému rozvoji: analýza možností využití OP VVV a dalších možností financování
 • přehled a analýza současné situace vzdělávání k udržitelnému rozvoji v ČR i v zahraničí
 • konzultace při revizi kurikul; propojování struktur veřejné správy pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji

 

STUŽ | RVUR 

Stránky zabezpečuje Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)     CC-BY-SA