Platforma udržitelného rozvoje

Máte zájem o zapojení do práce PUR?

Seznam členů Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Seznam členů - stav ze dne 19. 2. 2015

Pozice

Instituce

Zástupce

Předseda Rady

Předseda vlády

Mgr. Bohuslav Sobotka

Místopředseda Rady

Ministerstvo životního prostředí

Mgr. Richard Brabec

Místopředseda Rady

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Mgr. Michaela Marksová-Tominová

Místopředseda Rady

Ministerstvo financí a Mpř. pro hospodářskou politiku

Ing. Andrej Babiš

Místopředseda Rady

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Jan Mládek, CSc.

Místopředseda Rady

Místopředseda pro VVI

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D. MPA

Člen Rady

Úřad vlády

PhDr. Vladimír Špidla

Člen Rady

Úřad vlády

Ing. Tomáš Prouza, MBA

Člen Rady

Ministerstvo zdravotnictví

Ing. Norbert Schellong

Člen Rady

Ministerstvo zemědělství

ing. Jindřich Šnejdrla

Člen Rady

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Jan Zikl

Člen Rady

Ministerstvo zahraničních věcí

Ing. Martin Tlapa

Člen Rady

Ministerstvo dopravy

Mgr. Milan Feranec

Člen Rady

Ministerstvo pro místní rozvoj

ing. Klára Dostálová

Člen Rady

Ministerstvo vnitra

v současné době neobsazeno

Člen Rady

Český statistický úřad

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Člen Rady

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

PhDr. Robin Böhnisch

Člen Rady

Senát Parlamentu ČR

Mgr. Radko Martínek

Člen Rady

Územní samosprávné celky: Asociace krajů ČR

JUDr. Michal Hašek

Člen Rady

Územní samosprávné celky: Národní síť Zdravých měst

ing. Petr Švec

Člen Rady

Akademická obec: Akademie věd ČR v. v. i.

MUDr. Radim Šrám, DrSc.

Člen Rady

Akademická obec: Rada vysokých škol

doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

Člen Rady

Akademická obec: Česká konference rektorů

prof. Bedřich Moldan, CSc.

Člen Rady

Podnikatelská obec: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Radek Špicar, M. Phil.

Člen Rady

Podnikatelská obec: Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj

ing. Jan Žůrek

Člen Rady

Odborové svazy: ČMKOS

Ing. Jaroslav Šulc, CSc.

Člen Rady

Odborové svazy: ASO

JUDr. Jaroslav Staněk

Člen Rady

Zemědělci: Agrární komora

Ing. Václav Hlaváček, CSs.

Člen Rady

Ženské organizace: Česká ženská lobby

Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.

Člen Rady

Mládežnické a dětské organizace: Česká rada dětí a mládeže

ing. Ondřej Šejtka

Člen Rady

Nestátní neziskové organizace: Zelený kruh

Mgr. Jiří Koželouh

Člen Rady

Nestátní neziskové organizace: Společnost pro trvale udržitelný život

ing. Jiří Dlouhý

Člen Rady

Nestátní neziskové organizace: Český svaz ochránců přírody

RNDr. Libor Ambrozek

STUŽ | RVUR 

Stránky zabezpečuje Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)     CC-BY-SA