Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

101025_Regional environmental change

Obyvatelé České republiky si přivlastňují přes polovinu primární produkce (NPP) nadzemní biomasy. Vyplývá to z analýzy, která je právě zveřejněna k publikování v mezinárodním recenzovaném časopise Regional Environmental Change.

Autoři studie Dr. David Vačkář z Centra pro otázky životního prostředí UK a Erika Orlitová (GISAT) vypočítali na základě údajů o primární produkci jednotlivých typů ekosystémů a míře ovlivňování a využívání ekosystémů lidmi celkový podíl NPP, který každoročně přispívá k produkci potravin, biopaliv, dřeva či masa. 

Ukazatel míry ovlivňování ekosystémů, tzv. přivlastňování primární produkce lidmi (HANPP) autoři zmapovali pro celé území ČR a rovněž provedli výpočet pro různá časová období či územní jednotky

Citace článku

VAČKÁŘ, David, ORLITOVÁ, Erika. Human appropriation of aboveground photosynthetic production in the Czech Republic. Regional Environmental Change [online]. 2010, in press. ISSN 1436-378X.  doi: 10.1007/s10113-010-0167-8.

Zde lze nalézt volně přístupný abstrakt článku a celý článek dostupný předplatitelům časopisu.