Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Rio+20 a jeho ohlasy v ČRuncsd logo

V pátek 22. 6. 2012 v brazilském Rio de Janeiro skončilo největší setkání světových politiků, které mělo dát impulz pro další udržitelný vývoj planety. Účastnilo se ho více než 190 států světa, 12 000 delegátů a celkem 45 000 lidí. V centru pozornosti byla 2 důležitá témata: zelená ekonomika v kontextu udržitelného rozvoje a odstranění chudoby; a dále vytvoření nového institucionálního rámce pro udržitelný rozvoj. Velký význam měly příspěvky všech tzv. významných společenských skupin (tzv. Major Groups), a v tomto ohledu se zapojilo i Centrum pro otázky životního prostředí - připravilo dokument v rámci veřejné debaty o udržitelném rozvoji. Jeho plný text i diskusi s ním související lze nalézt zde. V centru pozornosti byla 2 důležitá témata: zelená ekonomika v kontextu udržitelného rozvoje a odstranění chudoby; a dále vytvoření nového institucionálního rámce pro udržitelný rozvoj. Specifickými, tzv. kritickými oblastmi, kterými se konference zabývá, jsou dále zaměstnanost, energie, rozvoj měst a udržitelné využívání území, potraviny a zemědělství, voda, oceány a katastrofy.

Velký význam měly příspěvky všech tzv. významných společenských skupin (tzv. Major Groups), mezi něž patří vědecká a technická komunita, nevládní organizace, představitelé místních samospráv, farmáři, mládež a další. Zainteresované nevládní organizace sehrály roli už při přípravě závěrečného dokumentu a také návrh Sustainable Development Goals, ke kterému se opatrně přistoupilo, je z jejich dílny. Představitelé občanské společnosti z celého světa také pro jednání konference společně podepsali závěrečný manifest (Manifesto of the Peoples’ Sustainability Treaties) a vytvořili 14 dohod (tzv. sustainability treaties), například dohodu o udržitelné výrobě a spotřebě, o formách vládnutí, o společenské odpovědnosti firem, o environmentální výchově a vzdělávání na vysokoškolské úrovni… Z iniciativy Centra pro otázky životního prostředí se do dialogu o závěrech Ria+20 zapojily i české významné společenské skupiny – jimi připravený dokument byl zaslán české vládě a také uplatněn v rámci celosvětové debaty o udržitelném rozvoji. Jeho plný text i diskusi s ním související lze nalézt zde.

Související články viz Envigogika a Česká pozice: článek Jirky Dlouhého nebo Jany Dlouhé.