Platforma udržitelného rozvoje

Máte zájem o zapojení do práce PUR?

Aktuality

Stanoviska jednotlivých výborů RVUR k limitům těžby

Strakova akademie

Čtyři výbory RVUR projednaly stanovisko k limitům těžby na Mostecku a všechny čtyři výbory zaujaly negativní stanovisko k jakémukoliv prolomení limitů. Otázku prolomení limitů by měla projednat RVUR na svém zasedání v listopadu. Je proto naprosto nepochopitelné, že má otázku limitů projednat vláda již v pondělí 19. 10. s tím, že údajně nebyly členům vlády poskytnuty ani stanoviska jednotlivých odborných výborů. Z tohoto důvodu jednotlivá stanoviska zveřejňujeme alespoň na našich stránkách.

Doplňujeme informaci z Úřadu vlády: Usnesení výborů  přijal pan premiér od výborů včas i se souhrnným materiálem dne 16. října 2015. Prostřednictvím předsedy Výboru pro udržitelnou energetiku byl podrobně informován též ministr životního prostředí. Za významné lze rovněž považovat vznik řady na budoucnost orientovaných konkrétních doporučení, která budou projednávána Radou vlády pro udržitelný rozvoj na jejím zasedání dne 9. listopadu 2015.

 

Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu RVUR

Výbor pro udržitelnou energetiku RVUR

Výbor pro udržitelné municipality RVUR

Výbor pro strategické řízení a implementaci principů udržitelného rozvoje

 

STUŽ | RVUR 

Stránky zabezpečuje Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)     CC-BY-SA